บริษัท บลูชาร์ป จำกัด

บริษัท บลูชาร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ให้บริการ:

  • Weighing Control Solution
  • Quality Control
  •  Traceability
  • Warehouse Management

ติดต่อ

คุณศรายุทธ์ ศุภโชคภากร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
T: +66(0)9-5964-9245
E: sarayuts@bluesharp.co.th

ยูนิต B15 เลขที่ 33 ซอยประดิพัทธ์​17
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท​
กรุงเทพฯ 10400

T: +66(0)9-5964-9245

Website:

https://www.bluesharp.co.th/

Facebook Page:

https://www.facebook.com/bluesharp.co.th

Line OA:

@bluesharp