บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งในปี 2544 บริษัทได้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า สภาวะตลาด และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ   โดยปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม 2.ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม ได้แก่ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ตู้โทรคมนาคม, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่, สายอากาศ และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 3.ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ติดต่อ

52/1 หมู่ 5 ถ.บางกรวยไทรน้อย
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
11130 ประเทศไทย

T: +662 863 8999

Website:

http://www.alt.co.th

ALT Introduction Video: