บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ABSS)

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ABSS) เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ผู้แทนจำหน่ายรายย่อยและผู้ให้บริการ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ มีความมุ่งมั่นในการจำหน่าย ผลิตภัฒฑ์ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยจะรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพและบริการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ISO 20000:2011 และ ISO 27001:2011

ให้บริการ

  1. Barcode solutions and auto ID
  2. Handheld computers
  3. Warehouse management software
  4. Media Supply

ABSS Introduction Video:

Contact Details

คุณศิรดา วุฒิมานพ
Product Specialist
M: 088-751 8237

18 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
T: 0 2793 5888

Website:

www.abss.co.th