สิทธิประโยชน์สมาชิก

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล

1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท (GLN) และหมายเลขที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ (GTIN) โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
2. คู่มือการใช้บาร์โค้ดพร้อมตัวอย่างแนะนำการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของบาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด
3. ผู้ที่สมัครสมาชิกสถาบันฯ ภายในปีแรก จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น มาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Certificate Program) และ หลักสูตรการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน ฟรี หลักสูตรละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 2 ท่าน/บริษัท) และสำหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 1 ปี จะได้รับสิทธิ์การอบรมดังกล่าวในอัตราสมาชิก
4. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
5. ได้รับสิทธิ์ส่งตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด คลิกเพื่อดูรายละเอียดอัตราค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
6. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7. สมาชิกโครงสร้าง 9999 หมายเลขได้รับวารสาร GS1 Thailand Newsletter* (สมาชิกโครงสร้างอื่นๆ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://www.gs1th.org/newsletter)
8. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ
9. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
10. ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Catalogue เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่าน Application “Smartbar

11. ได้รับสิทธิ์บันทึกข้อมูลบริษัทลงในฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกมาตรฐานสากล GS1 จากทั่วโลก (http://gepir.gs1.org)