สถาบันรหัสสากล( GS1 Thailand ) บรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีมาตรฐานสากลGS1 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

zincodeth

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ และระบบมาตรฐานสากล GS1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กิจกรรมสัมนา Focus group โครงการศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEc/EECi

ลงทะเบียนฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ

โครงการ depa Mini Transformation Voucher เกษตรกรไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี