เชิญผู้สนใจเข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand

ประชุมหารือแนวทาง พัฒนาโครงการ “สมาร์ทโชวห่วย” ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์ “Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทยไปไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง”

ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การใช้งานเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 (GTINs) เพื่อบ่งชี้เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ภายใต้ กฏระเบียบขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

GS1Thailand ช่วยผู้ประกอบการ SME ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกมาตรฐานสากล GS1 DataMatrix

งานประชุมใหญ่สามัญประจำ 2563 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย