อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน

อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Certificate Program)