GS1 THAILAND ร่วมกับ AJ E-COMMERCE จัดงานสัมมนา “GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 3”

GS1 Thailand นำทีมพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการในงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 ครั้งที่ 3 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล”

GS1 Thailand ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และแบ่งปันความรู้การใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พร้อมเยี่ยมชม FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand

GS1 Thailand ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนราชินีบน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานสากล GS1 และเยี่ยมชม FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand

GS1 Thailand ร่วมออกบูธงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 @ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น (KICE)

GS1 Thailand ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 และการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ”

ส.อ.ท./สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ผนึก อย. ลงนามขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยกระดับความปลอดภัยผู้บริโภคด้วยบาร์โค้ดสองมิติ

GS1 Thailand นำทีมพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการในงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ครั้งที่ 2 @ลีลาวดีรีสอร์ท จ.สระบุรี

GS1 Thailand ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รหัสสากล มีส่วนร่วมอย่างไรกับการจัดการเรื่อง E-Labelling ?” @งาน CPHI South East Asia 2023

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์และ Business Matching “GLOBAL INSIDE WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” ครั้งที่ 2