ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้ร่วมแถลงข่าวในงาน “ThaiStar Packaging Awards 2019” ปีที่ 42 ภายใต้ห้วข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging)

GS1 Thailand ร่วมเสวนาในงาน e-Logistics Summit 2018 ยกระดับโลจิสติกส์ไทย

GS1 Thailand ร่วมกับ GS1 Healthcare จัดงานประชุมนานาชาติ Global GS1 Healthcare Conference 2018 ครั้งที่ 34 กระตุ้นวงการซัพพลายเชนสุขภาพไทย

สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) ได้รับเชิญร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “Barcode มาตรฐานสากล” ในโครงการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับศูนย์ Farm Outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0”

GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด ภายใต้ธีมงาน “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จับมือ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom เชื่อมสินค้าไทยสู่สากล

เจ้าหน้าที่จากสถาบันรหัสสากล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้มาตรฐานสากล GS1 ในหลักสูตร In-House Training หัวข้อเรื่อง “GS1 Standards in Defence for Royal Thai Navy” ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับกรมมาตรฐานและวัดแทก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก สปป.ลาว

สถาบันรหัสสากลเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม