สถาบันรหัสสากล ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) เสนอมาตรการพิเศษช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs

แถลงข่าวการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) และการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ (Barcode Design Awards 2020)

สถาบันรหัสสากล อบรมหลักสูตร In-house Training วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันรหัสสากล GS1Thailand จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีมาตรฐานสากลกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

GS1 Thailand มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าสินค้าอย่างยั่งยืน

อย. จับมือ ส.อ.ท./สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น SmartBar ให้ประชาชน ใช้ตรวจสอบข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกกฎหมายผ่านการสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์

สถาบันรหัสสากล นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลไม้แปรรูปและส่งออกผลไม้สด ณ บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี

สถาบันรหัสสากลได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ดีป้า ชี้ช่องรวย” ภายในงาน SMART SMEs EXPO 2019

สถาบันรหัสสากล ร่วมกับ GS1 Thailand Partner Alliance ได้จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Food Traceability & Blockchain ภายในงาน Propak Asia 2019

งานตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) และการตัดสินรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ปี 2562 (Barcode Design Awards 2019)