โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล…Advancing to The Digital Era”

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน” The principle design of the Thai-trademark to registration

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดอินเดีย เทรนด์ไหนโดนใจ” ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก

คลี่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย แผน 3

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมออกร้านในงานแสดงสินค้า SCB – FTI Factory Outlet ครั้งที่ 16 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561