ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)

โครงการ depa Mini Transformation Voucher เกษตรกรไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรม “Strategic Planning”

ขอเชิญพบกับหลักสูตรผู้จัดการโรงงานโฉมใหม่ The Factory Management for the Future

เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งานอบรมสัมมนาวิชาการ eLogistics Summit 2018 : Reimaging The Future of Digital Logistics

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Eco Innovation Forum 2018” 27-28 กันยายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ ‘‘SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’’ (Empowering SMEs through 4IR)