สัมมนาออนไลน์และ Business Matching “Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” (ครั้งที่ 2)

ทริปศึกษาดูงาน สุด Exclusive จาก #Alibaba ที่ไม่ควรพลาด !

ขอเชิญสมาชิก GS1 และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม HospitaLog Asia 2023 อบรมในหัวข้อ “Optimising Logistics to Future Proof Hospitals”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “GS1 THAILAND ROADSHOW SMART SME” @สระบุรี

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566”

ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม GS1 Thailand Roadshow 2023 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล”

สัมมนาฟรี ! เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่1”

เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม “สินค้าดีมีบาร์โค้ดถูกต้อง”

เชิญผู้สนใจเข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand

เชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการกิจกรรม “ชี้ช่องรวย ด้วย TIKTOK”