สถาบันSMI : เปิดจองพื้นที่ THAILAND SPORT EXPO 2019 : EMPOWER YOUR SPORT DNA

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สถาบันรหัสสากล

เชิญร่วมสนับสนุนบูธและโลโก้ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

มาร่วมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เปิดมุมมอง และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจกับ สสว.และ สภาอุตสาหกรรมฯ ในงานสัมมนา “จากสนามกีฬา สู่เวทีการค้าโลก” 📍วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงาน Propak Asia 2019 ในหัวข้อ Food Traceability Blockchain

TSCMP Roundtable – การประยุกต์ใช้ New Technology ในประเทศจีน

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)

โครงการ depa Mini Transformation Voucher เกษตรกรไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรม “Strategic Planning”

ขอเชิญพบกับหลักสูตรผู้จัดการโรงงานโฉมใหม่ The Factory Management for the Future