สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมอบรม “Strategic Planning”

ขอเชิญพบกับหลักสูตรผู้จัดการโรงงานโฉมใหม่ The Factory Management for the Future

เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งานอบรมสัมมนาวิชาการ eLogistics Summit 2018 : Reimaging The Future of Digital Logistics

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Eco Innovation Forum 2018” 27-28 กันยายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ ‘‘SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’’ (Empowering SMEs through 4IR)

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล…Advancing to The Digital Era”