หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ

เชิญเข้าร่วมงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS) ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 2562 ณ Hall 6, IMPACT Exhibition Center, เมืองทองธานี

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญงทะเบียนเพื่อจับคู่ธุรกิจ/เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน งานวิจัย และการให้บริการต่างๆของภาครัฐ ภายใต้กิจกรรม “SPORTs Business Matching & ​Networking”

ขอเชิญท่านร่วมอบรมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Packaging Trend for Safety and Serialization for Trace and Track”

สถาบันSMI : เปิดจองพื้นที่ THAILAND SPORT EXPO 2019 : EMPOWER YOUR SPORT DNA

มาร่วมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เปิดมุมมอง และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจกับ สสว.และ สภาอุตสาหกรรมฯ ในงานสัมมนา “จากสนามกีฬา สู่เวทีการค้าโลก” 📍วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในงาน Propak Asia 2019 ในหัวข้อ Food Traceability Blockchain

TSCMP Roundtable – การประยุกต์ใช้ New Technology ในประเทศจีน

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)

โครงการ depa Mini Transformation Voucher เกษตรกรไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี