ประกาศการปรับเปลี่ยนบริการของสถาบันฯ ในสถานการณ์โควิด19

GS1Thailand ช่วยผู้ประกอบการ SME ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปีสถาบันรหัสสากล

ความหมายของเลขประจำตัวสินค้าสากล หรือ รหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าค้าปลีก ประเภท GTIN-13 ที่ขึ้นต้นด้วย “885”