การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

ปัจจุบัน บาร์โค้ดที่สามารถเชื่อถือได้ 100% นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบซัพพลายเชน บริษัทนับแสนทั่วโลกใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นั่นหมายความว่าหากบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องหรือใช้เวลาในการสแกนนาน ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ ณ จุดขาย หรือคลังสินค้าเท่านั้น

ทุกๆ ครั้งที่มนุษย์ต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบด้วยมือนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า ข้อมูลยอดขายที่ไม่แม่นยำนั้นส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม และความไม่แม่นยำในการรับ-ส่งสินค้าจากคลังสินค้านั้นหมายความถึงสินค้านั้นหายไปจากซัพพลายเชน หรือพบว่าสินค้าอยู่ในที่ๆ ไม่ควรอยู่ ปัญหาเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเล็กน้อย  แต่หากมีการสะสมของปัญหาก็จะส่งผลกระทบอย่างมาก

ดังนั้น ผู้ใช้งานบาร์โค้ดทั่วโลก ได้ร้องขอให้บาร์โค้ดที่อยู่บนสินค้ามีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1  จึงได้มีบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพบาร์โค้ดที่เป็นกลางและสามารถช่วยให้การสแกนนั้นได้ผลดีขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมความแม่นยำและมีประสิทธิภาพของการสแกนบาร์โค้ด