Entries by kornkamonp

สถาบันรหัสสากล นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลไม้แปรรูปและส่งออกผลไม้สด ณ บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี

มาร่วมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เปิดมุมมอง และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจกับ สสว.และ สภาอุตสาหกรรมฯ ในงานสัมมนา “จากสนามกีฬา สู่เวทีการค้าโลก” 📍วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “วันของ SME : Together We Share วันแห่งความร่วมมือรวมพลังเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”