29 มี.ค. 66 เป็นต้นไป บังคับใช้บาร์โค้ด GS1 สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังแอลจีเรีย

กระทรวงการค้าและส่งเสริมการส่งออกของแอลจีเรียจะเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบในการติดบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามายังประเทศแอลจีเรีย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของข้อบังคับกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food products) และที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food products) เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่จะนำเข้ามายังประเทศแอลจีเรียจะต้องติดบาร์โค้ดสากล GS1 (Global Trade Item Number: GTIN) บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน พร้อมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่าง)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทย และ สปป. ลาว ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศแอลจีเรีย สามารถติดต่อเพื่อขอใช้เลขหมายบาร์โค้ดสากลได้ที่ GS1 Thailand โทร 0-2345-1200