หลักสูตรผู้จัดการโรงงาน(The Factory Management)

🔴    📍   รุ่น19 เริ่มเรียน: 21 ก.พ. – 14 มิ.ย. 63
🔴    📍   รุ่น20 เริ่มเรียน : 24 ก.ค. – 8 พ.ย. 63

🔵 เน้นการพัฒนาคน หุ่นยนต์ เทคโนโลยีต่อยอดระบบ Lean Manufacturing สู่ระบบLean Automation
🔵 จัด Coach ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการวางแผนกลยุทธ์
🔵 หวังผลสัมฤทธิ์การลดต้นทุนเพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Factory

🔵   📍  สมาชิก ส.อ.ท. 69,000 บาท

        📍   บุคคลทั่วไป 74,000 บาท

*ราคายังไม่รวม VAT 7%

🚩 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :

http://hcbi.org/2016/seminar_detail.asp?id=46

📞 สอบถามเพิ่มเติม
คุณป๊อป 062-458-9141