สร้างบาร์โค้ดอย่างมีคุณภาพ ! กับหลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์

“เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน” พร้อมใบประกาศนียบัตร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานบาร์โค้ด …
? ตั้งเลขบาร์โค้ดอย่างไร สร้างเป็นแท่งบาร์โค้ดได้อย่างไร
? บาร์โค้ดที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างไร
? บาร์โค้ดควรมีขนาดเท่าไหร่ คุณภาพบาร์โค้ดต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง
? สินค้าแต่ละประเภท เลือกใช้บาร์โค้ดอย่างไรให้เหมาะสมได้คุณภาพ
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับทุกท่าน ครบ จบ ในหลักสูตรเดียว !

 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • HIGHLIGHT

  > ภาพรวมของเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
  > การกำหนดเลขหมายประจำตัวบริษัทและเลขหมายประจำตัวสินค้า
  > วิธีการจัดพิมพ์บาร์โค้ด
  > การเลือกคุณลักษณะบาร์โค้ดให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
  > การเลือกใช้บาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์
  > การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
  > รูปแบบการกำหนดตัวอักษรในบาร์โค้ด
  > การวางตำแหน่งบาร์โค้ด
  > การวางแผนควมคุมคุณภาพบาร์โค้ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายฝึกอบรม – คุณกรกมล หรือ คุณเปรมฤดี
โทร. 02-345-1195 , 02-345-1185