GS1 Thailand พร้อมหน่วยงานพันธมิตรสัญจรภาคตะวันออกนำความรู้คู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในงาน GS1 Thailand Roadshow 2024 ครั้งที่ 3 Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  นำโดยคุณพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี โดยคุณอนุพงศ์ ถาวรวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม GS1 Thailand Roadshow 2024 ครั้งที่ 3 “Smart SME เพิ่มศักภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พร้อมให้ข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในธุรกิจ โดยหน่วยงานพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน อาทิ

        การเตรียมความพร้อมกับฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ ตามประกาศฉบับที่ 445 โดย Central Lab Thai การนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบน Alibaba.com โดยบริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด และ B2B E-Marketplace โดย WAWA-X การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดย บริษัท สยามทบพัน แพ็คเกจจิ้ง จำกัด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ โดย SME D Bank นอกจากนี้ยังมีพาร์ทเนอร์สถาบันฯ เข้าร่วมออกบูธคลินิกให้คำปรึกษา ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรม โดย บริษัท ปริ้นท์มาร์ค โซลูชั่น จำกัด แนะนำอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดีแบบครบวงจร โดย บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ จำกัด  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจสอบถามข้อมูลงานบริการและเทคโนโลยีโซลูชั่นต่างๆ ที่มาแนะนำภายในงานเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับคูปองสนับสนุนการสมัครสมาชิกบาร์โค้ด และบริการถ่ายรูปสินค้าฟรี ทั้งนี้สถาบันฯ พร้อมหน่วยงานพันธมิตรมีกำหนดการเดินทางสัญจรไปพบผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี และภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป