GS1 Thailand จัดโครงการ Train the Trainer ส่งเสริมความรู้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย @ขอนแก่น

        (27 พ.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล ( GS1 Thailand) นำโดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมทีมงาน จัดโครงการ  “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตราฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตราฐานสินค้าไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และคุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นฯ จังหวัดขอนแก่น

          โครงการ GS1 Thailand Train the Trainer ในปีนี้จะจัดขึ้นใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น กรุงเทพฯ จันทบุรี สุราษฎธานี สงขลา และในอนาคตสถาบันมีแผนจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม จุดประสงค์ในการจัดเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหมายเลขประจำตัวสินค้า และใช้งานบาร์โค้ดมาตราฐานสากล GS1 อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำชุมชนให้คำปรึกษาและถ่ายถอดความรู้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้พัฒนาศักยภาพในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และยกระดับมาตราฐานสินค้าไทยให้สามารถวางจำหน่ายได้ ในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org