สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  ร่วมออกบูธที่งาน FTI Digital Night 2024 จัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท)

        สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  ร่วมออกบูธที่งาน FTI Digital Night 2024 จัดขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) โดยนายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ส.อ.ท ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกรียติจากนายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งนครปฐม กล่าวเปิดงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ซึ่งงานนี้เป็นการร่วมมือกันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนโดยเหล่าวิทยากรชั้นนำที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารองค์กรและบุคคล โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมเหล่าแพลตฟอร์มและโซลูชั่นที่จะช่วยเปลี่ยนให้ธุรกิจเป็นองค์กรดิจิทัลได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมีองค์กรชั้นนำเข้าร่วมงาน เช่น Bitkub Capital Co., Ltd และ AIS Business.