งานสัมมนา “วิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคจาก อุตสาหกรรมสุขภาพ สู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก” (Revolution of consumer safety technology from HEALTHCARE to RETAIL Industry)

เข้าร่วมฟรี!

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานสัมมนา “วิวัฒนาการเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคจาก อุตสาหกรรมสุขภาพ สู่ อุตสาหกรรมค้าปลีก” (Revolution of consumer safety technology from HEALTHCARE to RETAIL Industry)

 • วันที่จัดงานสมมนา

  20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • สถานที่จัดงานสมมนา

  ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • สอบถามเพื่มเติม

  คุณมยุรินทร์ เพชรชัด  

  E-mail: mayurintrp@gs1thailand.org  

  Tel: 02-345-1201