GS1 Thailand จัดโครงการ Train the Trainer ส่งเสริมความรู้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย

        (22 เม.ย. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล ( GS1 Thailand) นำโดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมทีมงาน จัดโครงการ  “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตราฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตราฐานสินค้าไทย” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ชยชัย แสงอินทร์ รองอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเป็นพิธีเปิดขึ้นกล่าวเปิดงาน และมี นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ GS1 Thailand Train the Trainer จะจัดขึ้นโดยนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น กรุงเทพฯ จันทบุรี สุราษฎธานี สงขลา  และในอนาคตสถาบันมีแผนจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม จุดประสงค์ในการจัดเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหมายเลขประจำตัวสินค้า และใช้งานบาร์โค้ดมาตราฐานสากล GS1 อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำชุมชนให้คำปรึกษาและถ่ายถอดความรู้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้พัฒนาศักยภาพในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และยกระดับมาตราฐานสินค้าไทยให้สามารถวางจำหน่ายได้ ในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th