GS1 Thailand จัดงานสัมมนา หัวข้อ เข้าถึง(ใจ)ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ เชิญวิทยากรพันธมิตร บมจ. หาญ,บมจ. แอ็กซ์ตร้า, บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ให้ความรู้ผู้ประกอบการ

              (22 มี.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เข้าถึง (ใจ) ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ” โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ด 2 มิติ โดยวิทยากรจาก GS1 Thailand และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์, บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มาร่วมแบ่งปันข้อมูล ณ ห้อง MAYFAIR B ชั้น11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ด 2 มิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลสินค้าผ่านการสแกนบาร์โค้ด ซึ่งได้การตอบรับจากบริษัทเอกชนต่างๆ จำนวน 90 บริษัท รวมผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 180 คน

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand/
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/