GS1 Thailand ร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2567-2569 ของ ส.อ.ท. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

               (25 มี.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2567-2569 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันฯ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิก โดยในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ กว่า 1,200 คน ณ ห้อง BALLROOM 1-2 (ชั้น 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org