GS1 Thailand ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการในงาน GS1 Thailand Roadshow 2024 ครั้งที่ 1 Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์คอนเวนชั่น จ.เชียงราย

         (8-9 มี.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  นำโดย คุณพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดย คุณอภิพันธ์  ภู่ภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานพันธมิตรกว่า 6 หน่วยงาน จัดกิจกรรมสัญจรพบผู้ประกอบการในงาน GS1 Thailand Roadshow 2024 ครั้งที่ 1 “Smart SME เพิ่มศักภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย แอนด์คอนเวนชั่น จ.เชียงราย โดยจัดสัมมนาและออกบูธคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และงานบริการต่างๆ ของสถาบันฯ พร้อมยังให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในธุรกิจ อาทิ ซอฟท์แวร์บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับธุรกิจ B2B โดยบริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด การเตรียมความพร้อมกับฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่ ตามประกาศฉบับที่ 445 โดย Central Lab Thai การนำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบน Alibaba.com โดยบริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ โดย SME D Bank การประยุกต์ใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  และระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมโดย บริษัท ปริ้นท์มาร์ค โซลูชั่น จำกัด ภายในงานได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

         นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุวิรุฬห์ชาไทย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชา OEM ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก โดยได้ให้คำปรึกษาด้านระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ประเภท 2 มิติ สำหรับการเตรียมความพร้อมและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/