ผู้เข้าร่วมโครงการ DTN SMART LABELLING CONTEST 2023
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิติ ได้ที่นี่

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนข้อมูลระบบมาตรฐานสากล GS1 และการใช้งานสัญลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติ ประเภท QR Code – Digital Link บนฉลากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

ผู้ร่วมโครงการ DTN Smart Labelling contest 2023 สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิติ ที่ด้านล่างนี้