💡2024 : SME ต้องพร้อม…..สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

💡2024 : SME ต้องพร้อม…..สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

รู้ศักยภาพนวัตกรรม ขององค์กร

รู้แนวทาง/เครื่องมือไปสู่การยกระดับสู่นวัตกรรม

ช่องทางขอทุนในการยกระดับสู่นวัตกรรม

  🔸Innovation Organization Program

  🔸Open Innovation

  🔸Innovation Economy

  🔸กองทุน Innovation ONE

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสถาบัน SMI พร้อมแล้วที่จะชี้ช่องทางเตรียมความพร้อมแก่ SME ในการเข้ารับบริการจาก NIA ปี 2024

📍ปักหมุดใน Calendar ท่านได้เลย >>วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Online

💣++ฟรี ฟรี ฟรี

🚩ลงทะเบียนเพื่อรับ Link เข้าฟัง ได้ที่ : bit.ly/SMEGOINNOV

☎️สอบถามเพิ่มเติม สถาบัน SMI 023451122 หรือ Add Friend @smipage

#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

#ONEFTI

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย