ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตร K-FTI Incubation Program รุ่นที่ 2 และ หลักสูตร K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 2

📈กลับมาอีกครั้ง กับ โอกาสเติบโตทางธุรกิจของ SME/Startups กับแหล่งเงินทุน💰
มาหาคำตอบกับการเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อม SMEs/Startups เข้าสู่ตลาดทุน กับเรา!

ความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และเคพีเอ็มจี ประเทศไทย

หลักสูตรที่ 1 : K-FTI Incubation Program รุ่นที่ 2 (21 – 23 ส.ค. 66) ระยะเวลาการเรียน 3 วัน

หลักสูตรที่ 2 : K-FTI Acceleration Program รุ่นที่ 2 (ต.ค. 66 – พ.ค. 67) ระยะเวลาการเรียน 8 เดือน