(12 มิ.ย. 66) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดหลักสูตร In-house Training ให้กับ บริษัท เออร์โก้ เฮลธ์แคร์ โพรดัคส์ จำกัด ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดสำหรับเครื่องมือแพทย์” โดยหลักสูตรนี้เป็นการแนะนำระบบมาตรฐานสากล GS1 และความสำคัญของการใช้มาตรฐานสากล GS1 เพื่อบ่งชี้สินค้า Healthcare โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ด 1 มิติ ประเภท GS1-128 และสัญลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติ ประเภท GS1 DataMatrix เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อบังคับด้าน Coding & Serialization ของสินค้า Healthcare แต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศทางทวีปยุโรป เพื่อการประยุกต์ใช้งานกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org/
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/