ขอเชิญสมาชิก GS1 และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม HospitaLog Asia 2023 อบรมในหัวข้อ Optimising Logistics to Future Proof Hospitals

  • พบกับความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล Healthcare Logistics มากมายภายในงาน🧬💫
  •  update เทรนด์และโอกาสของอุตสาหกรรม Healthcare ในภูมิภาคเอเชีย🚀
  •  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้กับระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล🔬
  •  เตรียมความพร้อมรับมือการทำงานร่วมกันกับ AI และเทคโนโลยีในอนาคตอื่นๆ🦾
  •  วางแผนกลยุทธ์ด้านระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาลให้สอดรับกับการบริการรูปแบบ Patient-Centric🏥
  •  กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล และแนวทางแก้ปัญหา🚛
  •  การใช้เทคโนโลยี auto ID และบาร์โค้ดมาตรฐานสากลสำหรับระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล🔖

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ

📌 Website : www.gs1th.org/

📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand

📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand

📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/