GS1 Thailand จัดอบรมหลักสูตร GS1 Standard for Smart Business @บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

✨GS1 Thailand จัดอบรมหลักสูตร “GS1 Standard for Smart Business”✨ @บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ ⚙🧰

         (11 พ.ค. 66) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นำโดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน ได้จัดอบรมหลักสูตร “GS1 Standard for Smart Business” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของสถาบันฯ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ตั้งแต่การเลือกใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดให้เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานได้ถูกต้อง ตลอดจนแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดทั้ง 1 มิติ และ2 มิติตามมาตรฐานสากล GS1 เบื้องต้น

      นอกจากนี้ ทีมงานสถาบันฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงานสำนักงาน HARN ซึ่งได้รับมาตรฐานรับรอง DGNB เป็นอาคารแบบ Green Building สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน และศูนย์การพิมพ์ระบบดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Digital Centre of Excellence for Asia-Pacific Region) ซึ่งศูนย์แห่งนี้ใช้เป็นที่สำหรับการสาธิตพิมพ์งานฉลากสินค้าตัวอย่าง และให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ระบบดิจิทัลอิงค์เจ็ท สามารถพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิต วันหมดอายุ QR Code เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ดูที่มาของการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยแก่ธุรกิจ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org/