GS1 Thailand ร่วมกับ AJ e-commerce จัดสัมมนาออนไลน์

“GLOBAL INSIDE WITH ALIBABA.COM

ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง”