สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จับมือพันธมิตร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ตลาดสากล จัดงาน TISTR and Friends 2023 ณ MBK CENTER

สถาบันรหัสสากล ได้รับเชิญเข้าร่วมออกบูธแนะนำการประยุกต์ใช้งานระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน TISTR and Friends 2023 ภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย”

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org/
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 Instagram : https://www.instagram.com/gs1th/