เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมหลักสูตรอบรมพิเศษออนไลน์พร้อมใบประกาศนียบัตรเรื่อง เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน

เรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมหลักสูตรอบรมออนไลน์ “เพิ่มความมั่นใจในการนำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้อย่างมีคุณภาพเพียง 10 ขั้นตอน” พร้อมใบประกาศนียบัตร

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
> เลขบาร์โค้ดจะสร้างเป็นแท่งบาร์โค้ดได้อย่างไร
> ต้องใช้โปรแกรมอะไรในการออกแบบบาร์โค้ดจึงจะได้มาตรฐาน
> บาร์โค้ดควรมีขนาดเท่าไหร่ คุณภาพบาร์โค้ดต้องพิจารณาเรื่องใดบ้าง
> ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท จะเลือกใช้บาร์โค้ดให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างไร
หลักสูตรนี้จะมีคำตอบให้กับทุกท่าน

 • วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 • เวลา 9.00 - 12.00 น.

 • HIGHLIGHT

  • ภาพรวมของเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
  • การกำหนดเลขหมายประจำตัวบริษัทและเลขหมายประจำตัวสินค้า
  • วิธีการจัดพิมพ์บาร์โค้ด
  • การเลือกคุณลักษณะบาร์โค้ดให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน
  • การเลือกใช้บาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
  • รูปแบบการกำหนดตัวอักษรในบาร์โค้ด
  • การวางตำแหน่งบาร์โค้ด
  • การวางแผนควมคุมคุณภาพบาร์โค้ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายฝึกอบรม – คุณกรกมล หรือ คุณเปรมฤดี
โทร. 02-345-1195 , 02-345-1185