เชิญร่วมงานสัมมนาพิเศษเรื่อง EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

เชิญร่วมงานสัมมนา 

  •  มาตรการสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ ที่กระทบกับภาคธุรกิจ
  •  การเตรียมรับมือของผู้ประกอบการ
  •  เครื่องมือที่ภาครัฐเล็งใช้จัดการกับปัญหาบรรจุภัณฑ์
  •  บทบาทของผู้ประกอบการใน EPR
หาคำตอบจากประเด็นเหล่านี้ได้ใน
งานสัมมนาพิเศษเรื่อง ” EPR ทางรอดของธุรกิจไทย และการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”
ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom
หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง (จำนวนจำกัด)
หมดเขตรับสมัคร  20 พฤษภาคม 2565
จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครือข่าย PackBack และ Informa

#PackBackเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน