รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์และ ONLINE BUSINESS MATCHING

“ส่งออกสินค้าไทย โตไกลในต่างแดนกับแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ALIBABA.COM”

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ