รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์

“Global inside with Alibaba.com ส่งออกสินค้าไทยไปไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง”

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ