ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ภายใต้หัวข้อ “เมื่อโลก(โรค)เปลี่ยน เราปรับ “Stay at home economy”

ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบ Virtual Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

และแผนการดำเนินงานปี 2565 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนั้น

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ตามวัน เวลาดังกล่าว

ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของที่ระลึกเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและเข้าร่วมวันงาน

ผ่านทาง LINE@ หรือ ทางเว็บไซด์ จำนวน 1,000 ท่านแรกเท่านั้น

(1 บริษัท สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ท่าน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัณย์ กิจนิเทศ โทร. 0-2345-1205 | คุณพราภา ร่มโพธิ์ทอง โทร.0-2345-1193

ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือผ่านทาง Facebook : GS1 Thailand

แบบประเมินผล งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สแกนเพื่อลงทะเบียน

หรือ แตะที่ปุ่ม “ลงทะเบียน!” ด้านล่าง นี้ได้เลย

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน

กำหนดการงานประชุมใหญ่

แตะปุ่ม “กำหนดการประชุมใหญ่
เพื่อดาวน์โหลด