รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com

จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์

Global inside with Alibaba.com

เจาะลึกตลาดโลกพร้อมแชร์เคล็ดลับสินค้าขายดีบน Alibaba.com

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ