ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคสมทบ  “กองทุนส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19″

  • เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
  • เพื่อให้การช่วยเหลือและลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดสู่สมาชิก ส.อ.ท. พนักงานและประชาชน

เพื่อ ดำเนินการจัดหา

  • ห้องความดันลบแบบประกอบและเคลื่อนย้ายได้
  • ชุดเครื่องทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร
  • ชุดหน้ากากความดันบวก PAPR ผ่านการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ชุด Rapid Antigen test
  • กล่องห่วงใย หรือสิ่งของความจำเป็นอื่นๆ ด้านสาธารณสุข

ร่วมบริจาคได้ที่

https://fti.or.th/donations/ หรือสแกนตาม QR Code
หรือโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์
หมายเหตุ : ใบบริจาคสามารถนำไปไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th โทร.1453

#สอท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย