รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com จากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์และ Online Business Matching

ขายออนไลน์อย่างไรให้ปังบนแพลตฟอร์มระดับโลก Alibaba.com

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ