รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com จากการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ในอนาคตค่ะ