โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกภายใน ปี2564

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ที่สมัครเพิ่มเป็นสมาชิก GS1 ภายในปี 2564 นี้เท่านั้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ GS1

สมาชิก ส.อ.ท. ทุกประเภท ที่สมัครเพิ่มเป็นสมาชิก GS1 ภายในปี 2564 รับทันที ส่วนลดสูงสุด 40% ดังนี้

  1. รับส่วนลด 20% ของค่าเช่าใช้เลขหมายปีแรกที่สมัคร
  2. รับส่วนลด 20% ของค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากท่านสมัครในอัตราที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดข้อนี้ได้

* ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่จะใช้สิทธิ์ได้โดยตรง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ ส.อ.ท.กำหนด

** สมาชิก ส.อ.ท. ไม่สามารถใช้สิทธิ์เงินคืน 30% เป็นส่วนลดค่าสมัครสมาชิก GS1 ได้  

โปรโมชั่น สำหรับสมาชิก GS1 ที่สมัครเพิ่มเป็นสมาชิก FTI. ภายในปี 2564 นี้เท่านั้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ FTI.

ต่อที่ 1 สมาชิก GS1 ที่สมัครเพิ่มสมาชิก ส.อ.ท. ภายในปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์และแสดงหลักฐานเพื่อใช้สิทธิ์เป็นส่วนลด 10% ของค่าบำรุงสมาชิก GS1 ในปีถัดไป

ต่อที่ 2 รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานสากล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม

ต่อที่ 3 ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนแรกเข้า ปี 2564 ฟรีทันที มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อสมัครสมาชิก ส.อ.ท. ทุกประเภท

ต่อที่ 4 เมื่อสมัครสมาชิก ส.อ.ท. (*เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิก ส.อ.ท.ประเภทสามัญ-โรงงาน หรือ ประเภท สน. เท่านั้น) รับทันที ส่วนลดเงินคืน 30% เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลด 50% ของกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

  • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา อบรม ดูงาน 
  • ค่าบริการต่างๆ เช่น ออกหนังสือรับรองทางการค้า 
  • ส่วนลดซื้อสินค้าในร้าน FTI. Connect by GS1 (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่จะใช้สิทธิ์ได้โดยตรง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ ส.อ.ท.กำหนด