หลักสูตรออนไลน์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

 • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ด้วยมาตรฐาน IPHA เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
  #IPHA คือ เครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ สถานที่ กระบวนการผลิตและบุคลากรตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย” (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th/ipha)
 • สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรอง IPHA แต่ยังไม่มีมาตรฐาน GMP หรือ HACCP หรือ ISO22000
  สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อรับเอกสารประกอบการยื่นขอ IPHA
 • ในหลักสูตร แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ GMI/HACCP และ Check list การรับรองตนเอง (Self-Declaration)
  ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19
 • ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบออนไลน์
 • บรรยายโดย คุณวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

◼️ อบรม ฟรี ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3AP3A3P

◼️ ปิดรับสมัครรอบที่ 1 ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

◼️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ โทร 02-345-1059

#IPHA
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
#กรมควบคุมโรค
#สถาบันอาหาร