ประกาศหยุดเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)

เรียนสมาชิกทุกท่าน สถาบันฯ จะหยุดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563

และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการสำหรับการสมัครสมาชิกบาร์โค้ด

การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด และการฝึกอบรม ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

การรับสมัครสมาชิกบาร์โค้ดและงานบริการสมาชิก

ทางสถาบันฯ ยังคงเปิดรับใบสมัครสมาชิกบาร์โค้ด เอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงใบขอรับบริการต่างๆ ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันหรือติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-345-1200 หรืออีเมล์ info@gs1thailand.org

งานบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

เพื่อให้ได้รับใบรายงานผลก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของท่านมาที่สถาบันฯ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2563 กรณีส่งมาภายหลังวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่งใบรายงานผลการตรวจสอบฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธิณี โทร. 02-345-1199 หรืออีเมล์ metineew@gs1thailand.org

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ https://www.gs1th.org/2018/01/10/barcode-verification-service/

งานบริการฝึกอบรม

      อบรม ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ
  1. หลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น (BASIC TRAINING – CERTIFICATE PROGRAM) จะเปิดให้อบรมรอบสุดท้ายของปี 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
  2. SUPPLY CHAIN ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 (ADVANCED TRAINING – CERTIFICATE PROGRAM) จะเปิดให้อบรมรอบสุดท้ายของปี 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมอบรมที่สถาบันฯ สามารถเลือกเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งจะเปิดให้บริการรอบสุดท้ายของปี 2563 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางเว็บไซต์ ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และจะกลับมาเปิดให้บริการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรอีกครั้ง ณ ห้องบรรยายสถาบันฯ ในวันที่ 12 มกราคม 2564  และOnline Training ในวันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกรกมล โทร. 02-345-1195 หรืออีเมล์ kornkamonp@gs1thailand.org

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ https://www.gs1th.org/training/