ประกาศหยุดเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)

เรียนสมาชิกทุกท่าน สถาบันฯ จะหยุดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565

และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2565

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการสำหรับการสมัครสมาชิกบาร์โค้ด

การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด และการฝึกอบรม ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

การรับสมัครสมาชิกบาร์โค้ดและงานบริการสมาชิก

ทางสถาบันฯ ยังคงเปิดรับใบสมัครสมาชิกบาร์โค้ด เอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงใบขอรับบริการต่างๆ ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันหรือติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-345-1200 หรืออีเมล์ info@gs1thailand.org

งานบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

เพื่อให้ได้รับใบรายงานผลก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ กรุณาส่งแบบฟอร์มพร้อมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของท่านมาที่สถาบันฯ ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กรณีส่งมาภายหลังวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่งใบรายงานผลการตรวจสอบฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธิณี โทร. 02-345-1199 หรืออีเมล์ metineew@gs1thailand.org

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ https://www.gs1th.org/2018/01/10/barcode-verification-service/

งานบริการฝึกอบรม

  1. หลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น (BASIC TRAINING – CERTIFICATE PROGRAM) จะเปิดให้อบรมรอบสุดท้าย ผ่านคลิป VDO ในระบบ Online Training ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
  2. หลักสูตร SUPPLY CHAIN ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 (ADVANCED TRAINING – CERTIFICATE PROGRAM) รอบสุดท้ายผ่านคลิป VDO ในระบบ Online Training ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ทางเว็บไซต์ ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และจะกลับมาเปิดให้บริการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรอีกครั้งในวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกรกมล โทร. 02-345-1195 หรืออีเมล์ kornkamonp@gs1thailand.org

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ https://www.gs1th.org/training/