🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม “ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)” ในวารสารของสถาบันฯ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ครับ สำหรับคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนั้น (เลขหมายประจำตัวสินค้ามาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินค้าแบบค้าปลีก 13 หลัก (GTIN-13) ต้องใช้คู่กับสัญลักษณ์บาร์โค้ดประเภทใด) คือ “เลขหมายประจำตัวสินค้ามาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินค้าแบบค้าปลีก 13 หลัก (GTIN-13) ต้องใช้คู่กับสัญลักษณ์บาร์โค้ดประเภท EAN-13” โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านล่างครับ

คุณพัชรี ภารสถิตย์  บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด หมายเลขสมาชิก 8858880099995

คุณไพศาล ศิริสมบัติ บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด หมายเลขสมาชิก 8858966899990

คุณสากิยา ลิ่มปิยะกรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอยู่ หมายเลขสมาชิก 8858053009998

คุณณัฐวัฒน์ จิรันธนินโชติ คุณณัฐวัฒน์ จิรันธนินโชติ หมายเลขสมาชิก 8854438009997

คุณจงกลณี ชีพอานัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมวรณี หมายเลขสมาชิก 8851408999999

คุณอริยา แซ่เลี่ยง บริษัท ยูรีโคท-ไทย จำกัด หมายเลขสมาชิก 8858954399990

คุณวารุณี วารีประเสริฐ บริษัท วี.เอส.แอล.อุตสาหกรรม จำกัด หมายเลขสมาชิก 8853848009993

คุณปรียกร สิทธิ บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด หมายเลขสมาชิก 8858736299999

คุณประภัสสร งามวัฒนากุล บริษัท อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด หมายเลขสมาชิก 8850967999990

คุณทัศนีย์ เพ็งสั้น บริษัท แอล บี ไอ เทรดดิ้ง จำกัด หมายเลขสมาชิก 8859277199991

รางวัลจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งกับสถาบันฯ ครับ (ที่อยู่จัดส่งเอกสาร) สำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับรางวัล ฉบับหน้าทางสถาบันฯ ยังคงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกเช่นเคย โปรดติดตามในวารสารสถาบันฯ ฉบับถัดไป
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสนุกกับทางสถาบันฯครับ 😊