สถาบันรหัสสากล จัดอบรม In-house Training หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 และการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล ได้มีการ จัดอบรมหลักสูตร In-house Training เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล GS1 และการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 1 มิติ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ให้กับ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มอันดับต้นๆของตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และความสำคัญในสร้างสัญลักษณ์บาร์โค้ดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล GS1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกสายงานการผลิตได้ประยุกต์ใช้งานสัญลักษณ์บาร์โค้ดได้อย่างถูกต้องและสามารถอ่านได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน

สนใจบริการ In-house Training สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปุ่มด้านล่างค่ะ