ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยสถาบันรหัสสากล(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “GS1 Cares”
ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ ภิรัช ฮอลล์ 2-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานปี 2564 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนั้น ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่16 ตุลาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของที่ระลึกเฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน ผ่านทางLINE@ จำนวน 700 ท่านแรกเท่านั้น(ตัวแทนบริษัทละ 2 ท่าน)

หากต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
เบอร์โทร : 02-345-1200 | E-mail : info@gs1th.org | Facebook : GS1 Thailand | Line : @gs1thailand

สแกนเพื่อลงทะเบียน

หรือ แตะที่ปุ่ม “ลงทะเบียน!” ด้านล่าง นี้ได้เลย

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน

กำหนดการงานประชุมใหญ่

แตะปุ่ม “กำหนดการประชุมใหญ่” ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

แผนที่งานประชุมใหญ่

จิ้มที่ แผนที่ เพื่อนำทาง